Gerealiseerde projecten

Met gepaste trots laten we graag zien waar we ons de afgelopen jaren (met behulp van onze sponsoren!) voor hebben ingezet. Vrijwel elk jaar sinds 2013 hebben we een ander lokaal project mogen steunen.

2021: Zonnepanelen

Als stichting hebben we gezien dat er geregeld stroomuitval op school is en hierdoor kan geen onderwijs gegeven worden. Ook kan de schooladministratie niet bijgehouden worden. Er is gekozen voor panelen en batterijen, zodat opgewekte stroom opgeslagen kan worden.

Bijkomend voor de school is dat zij een heel lage elektriciteitsrekening hebben; dubbele winst. In samenwerking met Wilde Ganzen hebben we geld opgehaald om deze zonnepanelen te plaatsen. Stichting Olopikidong’oe een helft en Wilde Ganzen de andere helft.

2020: Speeltoestellen

In 2019 hebben we met diverse scholen in onze omgeving geld ingezameld voor speeltoestellen op het terrein van de Olopikidong’oe School. We waren zeer blij verrast dat deze lagere scholen, o.a. uit Waardhuizen, Leerdam, Andel en Veen meteen acties wilden gaan ondernemen. Hierdoor is het gelukt om in Kenia een speelterrein te kunnen neerzetten met mooie speeltoestellen.

2020: Hekwerk

In overleg met de school is als nieuw project gekozen voor een hekwerk rondom het gebied van de school. De lengte hiervan is ca. 2200 meter. Dit hekwerk is nodig om de kinderen een veilige plaats te bieden, want met regelmaat komen dieren vanuit de bush het schoolterrein op. Om deze dieren af te schrikken wordt er lichte elektriciteit op gezet. De kosten van dit hekwerk bedraag ca. € 19.000,- Een groot bedrag is al aanwezig, want het project ‘Waterdam’ wordt naar alle waarschijnlijkheid overgenomen door het district Narok.

2018: Toiletgebouw

Na de brand van de meisjesslaapzaal in juli 2018, is geld ingezameld voor de ondersteuning van de meisjes. Cora Blue Fund heeft deze ondersteuning overgenomen, waardoor wij het geld konden besteden aan nieuwe toiletgebouwen, waarvan het eerste toiletgebouw bij de meisjes slaapzaal, met 8 toiletten, klaar is. Hierna worden nog twee toiletgebouwen geplaatst bij de jongens slaapzaal en bij de huisjes van de leerkrachten.

2017: Egaliseren voetbalveld

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het sporten op een niet geheel effen speelveld moeilijk is en dat het blessures veroorzaakt. Om dit te verhelpen hebben we opdracht gegeven het veld te egaliseren. Dit komt zeker ten goede aan het jongens- en meisjes voetbalteam Naast dit grote veld is ook een volleybalveld ingericht. Rondom het veld zijn banen gemaakt, waar atletiek wordt beoefend,. Korte en lange afstanden worden hierop gelopen. Er wordt nu naar hartenlust gesport en omliggende scholen ‘huren’ het veld om ook hun sportactiviteiten te kunnen houden.

2017: Voetbalkleding meisjesteam

Jongens- en meisjesvoetbal, ook daar. Van diverse kanten hebben we voetbalschoenen, scheenbeschermers, trainingshesjes gekregen en de stichting heeft hen voorzien van voetbalkleding traingingspakken. Op het  geëgaliseerde veld komen tegenstanders van andere scholen voetbalwedstrijden houden.

2016: Graanmolen (voor malen van mais)

Deze graanmolen is geschonken door Machiel Crielaard. De opbrengst is van verkochte foto’s, van reizen die Machiel heeft gemaakt, Door het zelf malen van mais, bespaart de school geld, waardoor zij met dit uitgespaarde geld de jongste kinderen van de kleuterschool, elke dag een beker pap kunnen geven.

2016: 60 schoolbanken

Met het geld van de deurcollecte in Andel hebben we deze schoolbanken in Kenia laten maken door de timmerman uit de buurt. Nu kunnen de kinderen met iets minder tegelijk in een bank de lessen volgen. De banken zijn gemaakt op het terrein van de school.

2015: Watertank (opvang voor regenwater - 10.000 liter)

Vanwege watertekort, is deze watertank gekocht. Gedurende het jaar moet zelfs deze tank gevuld worden met gekocht water. De tank is gesponsord door een bedrijf uit België (S.W.I.F.T.). De goten van de jongensslaapzaal zijn hierop aangesloten, zodat het regenwater opgevangen wordt.

2014: Waterboiler voor gekookt water (200 liter)

Tijdens onze bezoeken aan de school is geconstateerd dat geen schoon water aan de kinderen gegeven kon worden. Met deze waterboiler kunnen ziektes voorkomen worden en is daarom geschonken om de kinderen schoon en gekookt water te kunnen laten drinken. Het voorkomt buik- en darmproblemen.

2013 en 2016: 20 stapelbedden

Zowel bij de meisjes al bij de jongens was een tekort aan bedden. De kinderen sliepen met vier personen op één stapelbed of op de een matras op de grond en is zeker niet bevorderlijk voor de nachtrust. Deze bedden zijn door mensen in Kenia gemaakt.

Stichting Olopikidong'oe

Stichting Olopikidong'oe heeft het doel het onderwijs in de breedste zijn van het woord in Kenia te bevorderen. In het bijzonder voor de Olopikidong'oe Boarding Primary School.

Een ANBI nummer (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is bij de Belastingdienst toegekend, zodat gebruik gemaakt kan worden van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften.

Contact opnemen

Stichting Olopikidong'oe
Abraham Kuyperstraat 28
4281 ME Andel

 +31 6 53945404 / +31 6 36315251
 info@olopikidongoe.nl