ANBI status en inkomstenbronnen

We hebben een ANBI status gekregen, iedere gift groot of klein is aftrekbaar als gift bij de belasting! We zijn hier enorm trots op.

ANBI status en inkomstenbronnen

Hoewel het onderwijs in Kenia door de staat wordt ondersteund (gratis is), is het verblijf op school (kost en inwoning) niet gratis en diverse kinderen hebben geen ondersteuning van hun thuisbasis, omdat zij bijvoorbeeld geen ouders meer hebben, uit een polygamie (meer vrouwen) gezin komen en er veel kinderen zijn.

Wij willen hen financieel ondersteunen. Ook heeft de school ondersteuning nodig voor ondersteuning in het onderwijs en administratie (materiaal, laptop etc.). Ook kijken we of er regenwater opgevangen kan worden, want water is ook daar van levensbelang. Onze  stichting is opgezet om financiële steun te kunnen geven.

U kunt denken om bijvoorbeeld voor een kind de schoolkosten voor een jaar te betalen, maar ook zamelen we geld in voor beter levensonderhoud.

We hebben een ANBI status gekregen, iedere gift groot of klein is aftrekbaar als gift bij de belasting! We zijn hier enorm trots op. Verschillende keren is er voor onze stichting gecollecteerd, er was een statiegeldactie, giften voor onze stichting bij een jubilea, zelf hebben we op de jaarmarkt gestaan, giftjes gestort op onze rekening......alle giften groot en klein maken 1 grote. Wij stemmen met de school af waar onze financiële steun het hardst nodig is.

Doordat wij alle reizen zelf betalen, kunnen wij u verzekeren dat alle giften ten goede komen aan onze medemens in Kenia. Kees van der Linden en Wilma van Andel zijn al enkele keren naar de school geweest. Die enorme dankbare gezichten toen we b.v. het geld voor de waterketel overhandigden, zijn onvergetelijk. Tevens hebben we met de school een lijst opgesteld wat de volgende doelen worden. Fijn dat u dit mede mogelijk maakt met uw financiële steun.

Ons bankrekeningnummer is NL 64 RABO 0173 629 679.

ANBI gegevens

Beloningsbeleid
Stichting Olopikidong’oe heeft geen beloningsbeleid.

Financiële verslagen

Beleidsplan
Ontvangen gelden door:

  • een jaarlijkse deur aan deur collecte in Andel
  • collecte/giften  vanuit kerken in Andel
  • benadering van bedrijven voor projecten
  • benadering van scholen voor projecten
  • ondersteuning van kinderen op de Olopikidong’oe school in Kenia
  • giften van particulieren
  • verkoop artikelen op b.v. jaarmarkten
  • flessenactie in winkels (statiegeld)

Besteding van de gelden:

  • aan ondersteuning van kinderen op de Olopikidong’oe School on Kenia
  • aan projecten, in overleg met de school samengesteld

Projecten

2013
Support kinderen (doorlopend)
20 stapelbedden

2014
Waterboiler

2015
Watertank

2016
20 stapelbedden
Graanmolen

2017
Voetbalkleding meisjesteam
Egaliseren voetbalveld

2018
Toiletgebouw

2020
Elektrisch hekwerk rondom schoolterrein
Speeltoestellen

2021
Muziekboxen
Leesboeken
Zonnepanelen (doorlopend)

2022
Aanplanten boomgaard
TV voor lerarenkamer

Stichting Olopikidong'oe

Stichting Olopikidong'oe heeft het doel het onderwijs in de breedste zijn van het woord in Kenia te bevorderen. In het bijzonder voor de Olopikidong'oe Boarding Primary School.

Een ANBI nummer (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is bij de Belastingdienst toegekend, zodat gebruik gemaakt kan worden van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften.

Contact opnemen

Stichting Olopikidong'oe
Abraham Kuyperstraat 28
4281 ME Andel

 +31 6 53945404 / +31 6 36315251
 info@olopikidongoe.nl