Doelstelling van onze stichting

Als stichting hebben wij doelstellingen. Die zijn allen opgesteld om de leefomstandigheden in Kenia beter te maken, met in het bijzonder de Olopikidong'oe Primary Boarding School. Graag vertellen we daar wat over.

De Olopikidong'oe Boarding Primary School

De Olopikidong’oe School is gestart in 1982. De kinderen komen uit de regio van ongeveer 5 kilometer. In verband met deze afstand en de aanwezige dieren (wildlife), was het nodig om hier een kostschool van te maken, zodat de kinderen niet elke dag van en naar huis hoefden te gaan.

De gemeenschap had in eerste instantie, prioriteit gegeven aan jongens en in 1996 is het jongensverblijf gebouwd. De prestaties van de meisjes gingen achteruit, maar in 2008 is ook voor meisjes een verblijfplaats gebouwd.

De school heeft momenteel bijna 1100 kinderen, van de kleuterschool tot groep 8 lagere school.

Motivatie van Kees

De reden voor het stichten van onze Stichting Olopikidong’oe is dat we hebben gezien dat deze kinderen op school ook ondersteuning nodig hebben en goed kunnen gebruiken.

Ondersteunen met goederen, maar zeker het vinden van mensen die kinderen financieel willen ondersteunen, zodat hiermee de familie ondersteund wordt en dat die meer lesuren krijgen, zodat de leerprestaties omhoog gaan. Dit met het oog op de vervolgschool die zij dan kunnen gaan volgen.

Niets is mooier dan een blij gezicht van een kind. Onderwijs is het beste voor een kind, nu en voor later in de toekomst.

Motivatie van Wilma

Al  langere tijd help ik graag mensen die het wat minder hebben dan wij in het rijke Westen. In 2011 met werkvakantie geweest in Kenia en gegrepen door de nood die hier is. We konden zeker wat betekenen in Kenia en in 2012 hebben we een stichting opgezet. Was het eerst kleinschalig met financiële hulp aan een aantal schoolkinderen, is het nu uitgedraaid tot een mooi aantal van ongeveer 85 sponsor kinderen. Daarnaast zag ik ook dat er geen enkel vertier in school is voor hen, maar ook geen water om te drinken, laat staan om te douchen. Leuk om dan acties te bedenken om  iets aan deze situaties te kunnen doen. Meer schoolbanken- stapelbedden- wateropvang- waterboiler-aanleg voetbalveld- stenen tafeltennis...

Ik doe het zeker niet voor de eer, maar die blije bruine snoetjes vervullen mij met trots! Mooi en dankbaar werk. We zetten er toch maar mooi met uw hulp met elkaar de schouders eronder. We can't change the whole world, but all we can change one life!

Love, Wilma.

De doelstellingen van onze stichting

 1. De stichting heeft ten doel:
  • Het financieel ondersteunen van het primair onderwijs in Kenia, meer in het bijzonder het ondersteunen van de Olopikidong'oe Primary Boarding School te Lolgorian in Kenia.
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Het organiseren van sponsoracties
  • Alle overige wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen
  • Lege flessenactie
  • Collectes kerk(en)
  • Markt
 3. De stichting dient het algemeen belang.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Stichting Olopikidong'oe

Stichting Olopikidong'oe heeft het doel het onderwijs in de breedste zijn van het woord in Kenia te bevorderen. In het bijzonder voor de Olopikidong'oe Boarding Primary School.

Een ANBI nummer (Algemeen Nut Beogende Instellingen) is bij de Belastingdienst toegekend, zodat gebruik gemaakt kan worden van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften.

Contact opnemen

Stichting Olopikidong'oe
Abraham Kuyperstraat 28
4281 ME Andel

 +31 6 53945404 / +31 6 36315251
 info@olopikidongoe.nl