Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel:
  • Het financieel ondersteunen van het primair onderwijs in Kenia, meer in het bijzonder het ondersteunen van de Olopikidong'oe Primary Boarding School te Lolgorian in Kenia
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  • Het organiseren van sponsoracties
  • Alle overige wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen
  • Lege flessenactie
  • Collectes kerk(en)
  • Markt
 3. De stichting dient het algemeen belang
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk